Cynarski, Wojciech J. 2019. „30 Lat Rzeszowskiego Ośrodka «Dojo Budokan» (1987–2017)”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 17 (2):101-15. https://doi.org/10.16926/kf.2018.17.16.