Broďáni, Jaroslav, i Ľuboslav Šiška. 2019. „Subiektywne Samopoczucie I aktywność Ruchowa Uczennic szkół średnich”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 1 (1):81-91. https://doi.org/10.16926/sit.2018.01.06.