Szymanek-Pilarczyk, Marta, i Marlena Szlubowska. 2019. „Wykorzystanie Testu FMS W Diagnostyce Aparatu Ruchu Po Zastosowaniu Treningu Funkcjonalnego U zawodników piłki nożnej”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 1 (1):69-80. https://doi.org/10.16926/sit.2018.01.05.