Tomecka, Małgorzata. 2019. „Wzory Kultury Fizycznej a Wzory społeczne W Grupach Dyspozycyjnych”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 1 (1):57-68. https://doi.org/10.16926/sit.2018.01.04.