Cieślik, Błażej, i Bożena Ostrowska. 2019. „Związek Zaburzeń Poznawczych Z Ryzykiem Upadku wśród osób Starszych – Doniesienia wstępne”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 1 (2):117-25. https://doi.org/10.16926/sit.2018.01.18.