Kmiecińska, Małgorzata. 2019. „Infrastruktura Wolnoczasowa, Preferencje, możliwości I Oczekiwania, dotyczące Sposobu spędzania Czasu Wolnego Przez młodzież Ze środowiska małomiasteczkowego”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 2 (1), 125–146. https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.08.