Górna-Łukasik, Krystyna, i Mateusz Ziemba. 2019. „Wybrane Uwarunkowania Oceny Nauczyciela Wychowania Fizycznego Przez absolwentów szkoły średniej”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 2 (1), 95–110. https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.06.