Škoda, Zdeněk. 2019. „Igrzyska X Olimpiady W Los Angeles 1932: Opowieść O Czechosłowackiej Drużynie Olimpijskie”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 2 (1), 65–74. https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.04.