Obłąkowska, Katarzyna A. 2022. „Sektor Turystyczny W Polsce W Przededniu I Obliczu Pandemii COVID-19”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 5 (2):117-37. https://doi.org/10.16926/sit.2022.02.07.