Bohdan, Tomasz, i Krzysztof Kowalik. 2022. „Krępująca Zasada Fair Play We współczesnym Sporcie”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 5 (1):103-20. https://doi.org/10.16926/sit.2022.01.06.