Wójcik, Zbigniew. 2022. „Sport zapaśniczy W Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe Na Warmii I Mazurach (1964–1975)”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 5 (1):55-75. https://doi.org/10.16926/sit.2022.01.03.