Jaroszewski, Julian. 2022. „Ruch Sportowy W Policji Państwowej W województwie łódzkim W Latach 1919–1939. Zarys Problematyki”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 5 (1):11-31. https://doi.org/10.16926/sit.2022.01.01.