Krynicki, Bartłomiej, i anna Pawlikowska-Piechotka. 2022. „Pływalnia W pałacu Kultury I Nauki W Warszawie: Historia I Obecne Przygotowanie Do zajęć Sportowych”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 4 (4):99-116. https://doi.org/10.16926/sit.2021.04.28.