Miazek, Artur, i Artur Podleśny. 2021. „Metody Tworzenia rankingów Sportowych Na Wybranych przykładach”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 4 (3):75-103. https://doi.org/10.16926/sit.2021.04.19.