Urban, Renata. 2021. „[rec.] Ryszard Wryk, Dzieje Akademickiego Związku Sportowego W Poznaniu 1919–2019, Wydawnictwo Nauka I Innowacje, Poznań 2020, Ss. 533”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 4 (2):139-44. https://doi.org/10.16926/sit.2021.04.15.