Pawłucki, Andrzej. 2021. „O ważności Metafizyki W Teorii Nietrywialnego Wychowania Fizycznego – Tradycja Polska”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 4 (2):107–123. https://doi.org/10.16926/sit.2021.04.13.