Małolepszy, Eligiusz, i Teresa Drozdek-Małolepsza. 2021. „Sport żydowski Na Wołyniu W Latach 1921–1939”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 4 (2):25-41. https://doi.org/10.16926/sit.2021.04.09.