Szymanek-Pilarczyk, Marta. 2021. „Wpływ uzupełniającego Treningu Plyometrycznego Na rozwój Wybranych zdolności Motorycznych młodych zawodników piłki nożnej Akademii Raków Częstochowa”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 4 (1):129-38. https://doi.org/10.16926/sit.2021.04.07.