Basuki, Nurhasan, i Suroto. 2021. „Działania Ruchowe I Sportowe Poprzez Gry W Celu Podnoszenia umiejętności twórczego myślenia I jakości Procesu Uczenia Się Dla Dzieci W Wieku 14–15 Lat”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 4 (1):115-28. https://doi.org/10.16926/sit.2021.04.06.