Pawlikowska-Piechotka, Anna. 2021. „Obiekty Sportowo-Rekreacyjne W szkołach – Historia I Stan współczesny”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 4 (1):89-113. https://doi.org/10.16926/sit.2021.04.05.