Tlustý, Tomáš. 2021. „Orel – Katolickie Stowarzyszenie Wychowania Fizycznego: Stosunki międzynarodowe Do 1929 R”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 4 (1):11-31. https://doi.org/10.16926/sit.2021.04.01.