Gołębieska, Karolina, Anna Ostrowska-Tryzno, i Anna Pawlikowska-Piechotka. 2020. „Mobilność I Turystyka Religijna – dostępność Miejsc świętych”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 3 (4):99-117. https://doi.org/10.16926/sit.2020.03.31.