Cujbă, Vadim, i Rodica Sîrbu. 2020. „Cricova – Narodowy I międzynarodowy Turystyczny Znak Handlowy Republiki Mołdawii”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 3 (3):105-15. https://doi.org/10.16926/sit.2020.03.24.