Pasicznik, Władimir. 2020. „Wychowanie Fizyczne uczniów szkół ogólnokształcących Na Ukrainie (wybrane Aspekty)”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 3 (3):57-67. https://doi.org/10.16926/sit.2020.03.20.