Gołębieska, Karolina, Anna Ostrowska-Tryzno, i Anna Pawlikowska-Piechotka. 2020. „Powstanie I rozwój Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego W Warszawie – Jubileusz 90-Lecia”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 3 (3):11-22. https://doi.org/10.16926/sit.2020.03.17.