JURGIELEWICZ-URNIAŻ, M.; URNIAŻ, A. Funkcjonowanie dziewcząt i chłopców chorych na cukrzycę typu 1 na tle rówieśników w środowisku szkolnym. Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, v. 2, n. 3, p. 157-172, 5 wrz. 2019.