TLUSTÝ, T. Nota z okazji 150. rocznicy urodzin Josefa Rösslera-Ořovskiego, założyciela sportu na ziemiach czeskich. Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, v. 2, n. 3, p. 23-37, 5 wrz. 2019.