ROWIECKI, M.; KULMATYCKI, L. Strategie radzenia sobie ze stresem u mężczyzn uprawiających narciarstwo ekstremalne. Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, [S. l.], v. 16, n. 2, p. 99-111, 2019. DOI: 10.16926/kf.2017.16.16. Disponível em: https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/sport/article/view/332. Acesso em: 19 sty. 2021.