BOHDAN, Tomasz. Sprawozdanie z VII Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie nt. „Sport i turystyka w świetle nauk społecznych: historia, stan obecny i wyzwania” (1–3 września 2017 r., Warszawa). Sport and Tourism Central European Journal, [S. l.], v. 17, n. 1, p. 145–148, 2019. DOI: 10.16926/kf.2018.17.11. Disponível em: https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/sport/article/view/305. Acesso em: 3 mar. 2024.