BROĎÁNI, J.; ŠIŠKA, Ľuboslav. Subiektywne samopoczucie i aktywność ruchowa uczennic szkół średnich. Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 81–91, 2019. DOI: 10.16926/sit.2018.01.06. Disponível em: https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/sport/article/view/278. Acesso em: 30 wrz. 2022.