CIEŚLIK, B.; OSTROWSKA, B. Związek zaburzeń poznawczych z ryzykiem upadku wśród osób starszych – doniesienia wstępne. Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 117–125, 2019. DOI: 10.16926/sit.2018.01.18. Disponível em: https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/sport/article/view/268. Acesso em: 30 wrz. 2022.