GÓRNA-ŁUKASIK, K.; ZIEMBA, M. Wybrane uwarunkowania oceny nauczyciela wychowania fizycznego przez absolwentów szkoły średniej. Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, v. 2, n. 1, p. 95–110, 26 mar. 2019.