KOLÁŘ, F. Jiří Stanislav Guth-Jarkovský w ruchu olimpijskim okresu międzywojennego. Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, v. 2, n. 1, p. 35-46, 26 mar. 2019.