URNIAŻ, J.; JURGIELEWICZ-URNIAŻ, M. Szkolne wychowanie fizyczne w III Rzeczypospolitej. Rozważania w kontekście problematyki wartości i obowiązku oraz dziedzictwa kulturowego na przestrzeni wieków. Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 75–92, 2019. DOI: 10.16926/sit.2019.02.05. Disponível em: https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/sport/article/view/249. Acesso em: 23 wrz. 2020.