CUJBĂ, V.; SÎRBU, R. . Cricova – narodowy i międzynarodowy turystyczny znak handlowy Republiki Mołdawii. Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, [S. l.], v. 3, n. 3, p. 105-115, 2020. DOI: 10.16926/sit.2020.03.24. Disponível em: https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/sport/article/view/1102. Acesso em: 19 kwi. 2021.