GOŁĘBIESKA, K.; OSTROWSKA-TRYZNO, A.; PAWLIKOWSKA-PIECHOTKA, A. Powstanie i rozwój Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie – jubileusz 90-lecia. Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, [S. l.], v. 3, n. 3, p. 11-22, 2020. DOI: 10.16926/sit.2020.03.17. Disponível em: https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/sport/article/view/1094. Acesso em: 28 paź. 2021.