Potrzuski, K. (2020). Niezrealizowane elementy projektu Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego. Przyczynek do dziejów uczelni w 90. rocznicę jej powstania. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 3(1), 29-44. https://doi.org/10.16926/sit.2020.03.02