Słapek, D. (2020). Jak to się robi w Poznaniu! R. Wryk, Poznaniacy na Igrzyskach Olimpijskich (1924–2018), Poznań 2018, ss. 367. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2(4), 189–194. https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.41