Porada, Z., & Kałamacka, E. (2020). Przyczynek barona Pierre’a de Coubertina do organizacji olimpijskich konkursów sztuki. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2(4), 11–27. https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.31