Jurgielewicz-Urniaż, M., & Urniaż, A. (2019). Funkcjonowanie dziewcząt i chłopców chorych na cukrzycę typu 1 na tle rówieśników w środowisku szkolnym. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2(3), 157-172. https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.29