Anyżewska, A., Łakomy, R., & Bertrandt, J. (2019). Wydatek energetyczny wybranych rodzajów treningów podejmowanych przez sportowców amatorów. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2(3), 143-155. https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.28