Zalech, M., & Jaczynowski, L. (2019). Dobowy budżet czasu studentów kierunku wychowanie fizyczne. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2(3), 107-123. https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.26