Petruk, L., & Grygus, I. (2019). Wpływ ćwiczeń fizycznych na rozwój fizyczny i fizyczne przygotowanie studentek pierwszego roku studiów. Sport I Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2(3), 97-105. https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.25