Jaroszewski, J., & Połaniecka, A. (2019). Sukcesy sportowe zapaśników z terenu województwa łódzkiego w latach 1945–1990. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2(3), 71-93. https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.24