MÍČOVÁ, P. (2019). Obraz sportu i wychowania fizycznego w czechosłowackich filmach dokumentalnych (1945–1959). Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2(3), 59-70. https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.23