Małolepszy, E., & Drozdek-Małolepsza, T. (2019). Sport w powiecie krzemienieckim w świetle czasopisma „Życie Krzemienieckie” (1932–1939). Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2(3), 39-58. https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.22