Tlustý, T. (2019). Nota z okazji 150. rocznicy urodzin Josefa Rösslera-Ořovskiego, założyciela sportu na ziemiach czeskich. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2(3), 23-37. https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.21