Jaczynowski, L. (2019). Nauki o kulturze fizycznej w wymiarze historycznym a nowa klasyfikacja dziedzin i dyscyplin naukowych w Polsce. Sport I Turystyka ƚrodkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2(2), 11-28. https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.11