Drozdek-Małolepsza, T. (2019). „Przegląd Sportowy” jako informator i propagator sportu kobiet w Polsce w roku olimpijskim (1936). Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 15(2), 45-61. https://doi.org/10.16926/kf.2016.15.11