Wyskok, M. (2019). Instrumentalizacja piłki nożnej w państwie totalitarnym na przykładzie Trzeciej Rzeszy. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 15(3), 11–23. https://doi.org/10.16926/kf.2016.15.18